مالیات

مالیات چیست؟مالیات پرداخت یک جانبه ی ملت به دولت طبق مقررات قوانین مشخص برای دسترسی به اهداف سیاستگذاری مشخص.

مالیات مستقیم Direct tax                     مالیات غیر مستقیم   Indirect tax

 

مالیات مستقیم شامل مالیات های است که پرداخت کننده ی ان برای دستگاه مالیاتی مشخص و معین است یعنی فرد پرداخت کننده ی مالیات در دستگاه مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) صاحب پرونده ی مشخص است.به طور مثال :مالیات بر درآمد حقوق فردی که ماهانه توسط کارفرما مالیات حقوق ان کسر و ظرف 30 روزبه دستگاه مالیاتی پرداخت می شود نزد دستگاه صاحب پرونده است یعنی مشخص است که در هر بازده ی زمانی کارفرما چه میزان مالیات از حقوق کارمند کسر کرده است و چه میزان کارمند مالیات  پرداخت کرده است  و یا مالیات بر درآمد اجاره املاک.

 

در مالیات بر درآمد اجاره املاک عقد اجاره بین موجر  و مستاجر منعقد می شود دراین حالت براساس قراردادمستاجر موظف است اجاره بها را پرداخت کند از ان  جا که موجرنیز باید بخشی از این اجاره بها را به عنوان مالیات بپردازد واین روند مشخص است بنابراین این نوع مالیات نیز مالیات غیر مستقیم است یا مثل مالیات بر درآمد شرکتها- مالیات بر درآمد مشاغل. 

 

مالیات غیر مستقیم : مالیات غیر مستقیم ان دسته از مالیات های است که فرد پرداخت کننده ی مالیات برای دستگاه مالیاتی مشخص نیست به عبارت دیگر فرد پرداخت کننده مالیات در دستگاه مالیاتی پرونده ندارد. مثلا مالیات بر کالا و خدمات شامل این دسته از مالیات هاست فردی که یک بطری نوشابه خریداری میکند 3درصد ان را مالیات می پردازد و برای دستگاه مالیاتی مهم نیست که چه کسی این مالیات را می پردازد مهم میزان  مصرف ان کالا ست. 

 

مالیات مستقیم : در ایران بر اساس قانون مالیات های مستقیم وصول می شود این قانون در سال 1366 تصویب شده است ودر سال 1380 مورد اصلاح کلی قرار گرفته است. در مورد مالیات های غیر مستقیم قانون مرجع قانون مالیات بر ارزش افزوده است V.A.T  که در تیر ماه 87 مورد تصویب قرارگرفته واز مهر ماه 87 اجرای شده است.                                                                                    Value.added.tax

 

نظام مالیاتی : هدف از نظام مالیاتی عبارت است از اجزای که رابطه ی بین مالیات دهنده (مودی) و مالیات گیرنده (سازمان امور مالیاتی کشور ) سازمان   میدهد.

 

نظام مالیاتی {1-مالیات دهنده (مردم = مودیان) . 2- مالیات گیرنده (دولت= سازمان امور مالیاتی کشور ) .3-قانون (به نمایندگی از مجلس). 4-روش های عملیاتی (سیستم بوروکراسی کشور ).5-نهادهای مدنی (اتحادیه ها و اصناف).  }

 

 

فرایند های اساسی نظام مالیاتی:

 

1-گام اول : ثبت نام و شناسایی.

به طور مثال بر مالیات بردرامد شرکتها .شرکتها موظفند پس از ان که در اداره ی ثبت شرکتها به ثبت رسیدند و مجوز فعالیت دریافت کردند ظرف 4 ماه خود را به دستگاه مالیاتی (به نزدیکترین اداره ی کل امور مالیاتی محل قانونی شرکت) مراجعه کنند و مدارک ثبتی لازم را برای دریافت شماره شناسایی اقتصادی.

                                                                                                                                                                                   Identification    Number        Tax TIN: (شماره شناسایی اقتصادی)

 

2- گام دوم :فرایند  رسیدگی و تشخیص.

 

به طور مثال در مورد مالیات بر درآمد شرکتها یک شرکت پس از یک سال مالی فعالیت باید 4 ماه سال مالی که معمولا در ایران تیر ماه اظهار نامه ی مالیاتی به دستگاه مالیاتی تسلیم کند. در این حالت اداره ی مالیاتی فرصت دارد ظرف یک سال اظهار نامه ی مالیاتی شرکت را بررسی و در قالب برگ تشخیص مالیاتی ان را به مودی اعلام کند. امکان دارد مودی مالیاتی به این تشخیص اعتراض داشته باشد در این صورت می تواند نخستین مرحله ی اعتراض خود را که به اصطلاح توافق با رئیس اداره ی امور مالیاتی است اجرایی کند. اگر مودی مالیاتی باز هم اعتراض داشته باشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی مراجعه می کند. و در این مرحله فرایند رسیدگی و تشخیص پایان می پذیرد.

 

3-گام سوم:فرایند مطالبه و وصول.

 

در این فرایندمودیان مالیاتی باید مالیاتی را که در فرایند قبلی قطعی شده است از طریق سیستم بانکی بپردازند. اگر مودیان مالیاتی این مالیات را نپرداختند دستگاه مالیاتی مجاز است از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات اقدام کنند. 

 درآمد مشمول مالیات :  عبارت است از عددی که پس از کسر معافیت ها و کسورات قانونی بدست می اید و حاصل ضرب این عدد در نرخ مالیاتی برابر با مالیات

می شود. 

 معافیت مالیاتی: قوانین مالیاتی برای اشخاص معاملات معافیت های قائل می شود این معافیت ها ممکن است بنا به اهداف اقتصادی و اجتماعی داده شود برخی از معافیت ها نیز با هدف انگیزه مالیاتی به طبقات معینی داده می شود. 

در معافیت های مالیاتی اگر معافیت صد درصدی باشد به ان عدم شمولیت تام مالیاتی گویند یعنی یک معافیت صد درصدی بدون محدودیت دراین حالت موسسات و کالاهای که صد درصد از مالیات معافند از یک رانت استفاده میکنند.همچنین این ویژگی میتواند تبادلات اطلاعات مالی را کاهش دهد فعالیت های مجرمانه را در راستای پول شویی افزایش دهد و بهشت های مالیاتی به عنوان مکان های برای عملیات پول شویی رشد دهد. 

اما بعضی از معافیت ها ی مالیاتی به گونه ای طراحی می شود که در جهت رفاه اجتماعی یا سرمایه گذاری از انها استفاده می شود بطور مثال معافیت های زمان دار مالیاتی که به انها معاملات مالیاتی می گویند. 

دراین گونه معافیت ها یک دوره ی زمانی برای صنایع جدید یا سرمایه گذاری در نقاط محروم در نظر گرفته میشود. یا یکی دیگر از معافیت ها ی مالیاتی ارفاق های مالیاتی است که در ان معمولا به شخص حقیقی اجازه داده می شود مبالغی را از درآمد مشمول مالیات خود کم کند به طور مثال مودی مالیاتی که بابت درمان خود و افراد تحت تکفر هزینه می کند می تواند هزینه درمان را کسر کند این نوع معافیت بسیار پسندیده است.

Tax allowen.c.e   (ارفاق های مالیاتی) 

اظهار نامه ی مالیاتی چیست؟ رجوع به جلسه قبل.(فرایند های اساسی مالیاتی گام اول و دوم).

همه ی افرادی که در منابع مختلف مالیاتی درآمد کسب میکنند بر اساس قانون موظفند در موعد زمانی مشخصی که ان را هم قانون مشخص میکند اظهار نامه ای  که شامل صورتی از ترازنامه-حساب سود  و زیان – معافیت های مالیاتی و مالیات های پرداخت شده است به اداره ی مالیاتی تسلیم کند.

 

اداره ی امور مالیاتی :

رئیس اداره ی امور مالیاتی اولین مرحله حل اختلاف مالیاتی یا به عبارتی توافق مالیاتی است ولی گروه مالیاتی مسئولیت فرایند های اساسی نظام مالیاتی را به عهده دارد.

رئیس گروه مالیاتی

 


رئیس گروه مالیاتی 

251.031

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                    

کارشناس ارشد

رئیس اداره امور مالیاتی

رئیس گروه مالیاتی

251.034

کارشناس ارشد

                                                                                                                                                    

                                                                                                           واحد مالیاتی پرونده دارد{         

                                                                                                                                      

رئیس گروه مالیاتی

251.032

                          Nتا کارشناس و کاردان مالیاتی

رئیس گروه مالیاتی

251.033

 

 

 

 


برگ تشخیص مالیاتی:برگ تشخیص مالیاتی خروج فرایند تشخیص و رسیدگی مالیاتی است که نشان میدهد مودی در سال مالی مورد نظر و در منبع مالی مشخص درآمد مشمول مالیات ان به چه میزان بوده بر اساس این درآمد مالیات ان چه عددی است و مشخص میکند که این برگ در چه تاریخی باید به مودی ابلاغ شود.

مالیات املاک:حقوق ناشی از ملک معمولا 2 دسته است .

 

                                      حقوق ناشی از عین              خرید و فروش ملک (واگذاری دائمی)

مالیات املاک:                                                        اجاره ی ملک (واگذاری زمان دار)

 

                                    حقوق ناشی از منفعت           واگذاری دائم سر قفلی

 

                                                                          اجاره سر قفلی (واگذاری زمان دار)   

 

 

درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات بر املاک است.

 

مبانی تعیین: مال الا جاره (اجاره بها) از روی سند رسمی تعیین می شود در صورتی که سند رسمی موجود نباشد ماخذ محاسبه ی اجاره ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک مشخص می شود در صورتی که این کمیسیون نبود مبنای محاسبه ی اجاره ی املاک مشابه خواهد بود.

 

 

نحوه ی پرداخت مالیات بر درآمد املاک؟

 

1-اظهار نامه (کلیه ی موجرین در رابطه با اجاره های که در یک سال گرفته اند تا 4 ماه پس از سال یعنی تیرماه مهلت دارند تا اظهار نامه ی  خود را همراه با مالیات اجاره ی ملک خود به اداره ی مالیاتی محل سکونت تسلیم کنند.

 

2-اقدام توسط اداره ی امور مالیاتی در صورتی که فردی اظهار نامه نداد درآمد مشمول مالیات اجاره ی ان از طریق مختلف به تشخیص اداره ی امور مالیاتی محاسبه می شود و طی برگ تشخیص به اطلاع وی می رسد.

 

3-اگر مستا جر شخص حقوقی باشد هنگام پرداخت اجاره بها مکلف است مالیات متعلق را بر اساس قانون کسر و ظرف 10روز به اداره ی امور مالیاتی پرداخت و رسید ان را به موجر تحویل دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 12:34  توسط محمد ثاقب فرد  |